Tłumacz języka migowego

Klienci będący osobami niesłyszącymi lub z wadami słuchu w każdym naszym sklepie mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Nasi pracownicy łączą się z nim online i tak prowadzona jest rozmowa umożliwiającą doradcom zrozumienie klienta. Proponujemy możliwość tłumaczenia zarówno polskiego języka migowego, jak też systemu języka migowego. Z usługi możesz skorzystać w każdym sklepie w dowolny dzień tygodnia.